ΣΟΛΩΝ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Εργαστήριo Αργυροχρυσοχοΐας

“Τέχνη είναι ο μαγικός καθρέφτης που αντανακλά τα αόρατα όνειρά σου σε ορατές εικόνες”.

“Φλύας αργύρου μέλαθρον”

Ο άργυρος ως πολύτιμο μέταλλο είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ζωή και την τέχνη στην Αρχαία Ελλάδα. Ως συνεχιστές αυτής της κληρονομιάς οφείλουμε να μην διαψεύσουμε ούτε την τέχνη που υπηρετούμε αλλά ούτε και την καταγωγή μας!

banner Espa