"Η ιερή στιγμή που η άμορφη μάζα έρχεται να μεταμορφωθεί σε ένα αριστουργηματικό κομμάτι τέχνης, που μόνο η γνώση του μύστη και το μεράκι του καλλιτέχνη γνωρίζει τον τρόπο."