Αργυρή χειροποιήτη δημιουργία μέ τον Ιπποκράτη

Ιδιαίτερο δώρο για ιατρούς απο ασήμι σε ειδική βάση plexi glass για εύκολη τοποθέτηση σε γραφείο ή βιβλιοθήκη. Υπάρχει δυνατότητα χάραξης μονογράμματος ή αφιέρωσης που προσδιδεί μοναδικότητα στην δημιουργία μας.