Επετειακό γούρι 1821-2021

1821: “Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος” – 2021: “Αναγεννηθείσα Ελλάδα”

Μια μοντέρνα καρτοθήκη που για τα 200 χρόνια μετά την Ελληνική επανάστσαη.