Εικόνα αγιογραφημένη Γρηγοριού του ‘Ε με ένθετα χειροποίητα αργυρά 925

Εικόνα αγιογραφημένη Γρηγοριού του ‘Ε με ένθετα χειροποίητα αργυρά 925. Εξ’ ολοκλήρου χειροποίητη δημιουργία εικόνας στο εργαστήριο μας